+421 944 402 163
Preklady fínčiny
Cena prekladu od 14.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 14.5 (17.55) €/NS
Iba korektúra textu 8.0 (9.68) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Tento ugrofínsky jazyk je nápadne podobný maďarčine. Prvé písané fínske texty sa objavili v 16. storočí a na území dnešného Fínska sa mohol tento jazyk používať ako úradný až od roku 1863. Preklady do fínčiny sú pomerne náročné, pretože fínska gramatika nie je jednoduchá, obsahuje množstvo špecifických pravidiel, ktoré prekladateľ musí bezpodmienečne ovládať. Vo fínčine sa nevyskytujú žiadne členy a pri podstatných menách dokonca ani rody. Tak ako ostatné ugrofínske jazyky, aj fínčina má pomerne komplikovaný pádový systém.

Na preklady do fínskeho jazyka sa u nás ale môžete plne spoľahnúť, pretože naši prekladatelia majú vysokú odbornosť a fínčina je ich rodný jazyk.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje