+421 944 402 163
Preklady hebrejčiny
Cena prekladu od 24.1 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 24.1 (29.16) €/NS
Iba korektúra textu 10.0 (12.1) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Hebrejčina je jazykom asi 5 miliónov rodených hovorcov žijúcich v Izraeli, USA a ďalších krajinách s významnou židovskou diasporou. Tento semitský jazyk prešiel búrlivým vývojom, než sa premenil do modernej hebrejčiny, ktorou sa dnes hovorí v štáte Izrael. Prvé zachované texty hebrejčiny pochádzajú z 10. storočia pred našim letopočtom z takzvaného gezerského kalendára. Až do konce 19. storočia používali Židia na území dnešného Izraela arabčinu, ladino a jidiš. Obdobie obnovy hebrejčiny ako moderného živého jazyka začína rokom 1881, keď sa do Izraelu presťahoval Ben Jehuda a stal sa hlavným propagátorom užívania hebrejčiny v každodennom živote. K zápisu hebrejčiny sa používa hebrejské písmo, ktorého podoba sa v priebehu dejín menila. Dnešné písmo si zachovalo kvadrátový tvar, píše sa sprava doľava pomocou 22 konsonantov, ktoré tvoria abecedu.

Vzhľadom k častým kultúrnym a obchodným kontaktom s Izraelom, sú preklady z a do hebrejčiny stále častejšie žiadané našimi zákazníkmi. Preklady do hebrejského jazyka pre Vás vyhotovia rodení hovorcovia a súdni prekladatelia. Najviac v poslednej dobe prekladáme webové stránky a zmluvy.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje