+421 944 402 163
Preklady holandčiny
Cena prekladu od 16.7 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 16.7 (20.21) €/NS
Iba korektúra textu od 8.0 (9.68) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Holandčina je materským jazykom asi 24 miliónov ľudí na celom svete. Najviac rodených hovorcov žije v Holandsku (asi 14 miliónov), Belgicku (Vlámsko, asi 6 miliónov) a Francúzsku. Ide o západogermánsky jazyk, ma veľa spoločných znakov s nemčinou, líši se od nej ale hlavne vo výslovnosti a pravopise. Holandčina sa píše latinkou.

Preklady z a do holandčiny pre Vás vyhotovia veľmi skúsení profesionálni prekladatelia, súdni prekladatelia a rodení hovorcovia. Pre našich zákazníkov obvykle prekladáme webové stránky, technickú dokumentáciu a zmluvy.

7 400

objednávok

89 000

normostrán

3 400

zákazníkov

Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje