+421 944 402 163
Preklady taliančiny
Cena prekladu od 8.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 8.5 (10.29) €/NS
Iba korektúra textu 5.0 (6.05) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Taliančina je jeden z románskych jazykov a používa ho asi 70 miliónov ľudí, predovšetkým obyvateľov Talianska. Vznikla postupným vývojom z hovorovej latinčiny. Je to posluchovo veľmi príjemný a zvučný jazyk. Prvý, kto kodifikoval jazyk, bol známy literát Dante Alighieri, ktorý vychádzal z rodnej toskánčiny. Dnes má tento jazyk mnoho nárečí a dialektov a vyžaduje skutočne profesionálny preklad.

Mesačne preložíme desiatky normostrán z a do taliančiny, prevažne sa jedná o technické texty, internetové stránky, reklamné materiály a lekárske správy. Preklady pre Vás vyhotovia profesionálni a súdni prekladatelia a rodení hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje