+421 944 402 163
Lokálizácia software
Typy prekladov a ich príklady

Lokalizácia software

Procesom lokalizácie aplikácie či celého informačného systému upravíme Váš software pre vybraný trh . Preložíme všetky textové komponenty, ako napríklad nápovedy, správy, dialógy, navigácie či texty v grafickej časti software. Pri lokalizácii zohľadníme možné odlišnosti vo formátovaní dát a času, telefónnych čísiel, adries a oddeľovačov či iných miestnych špecifikácií.

Texty prekladáme buď priamo v zdrojových súboroch daného software, alebo po ich exporte v textovom (napr. MS Word) či tabuľkovom editore (napr. MS Excel).

Preklady textov v textovom editore
Jednou z možností je dodanie prekladaných zdrojových textov vo formáte pre editáciu v štandardných textových alebo tabuľkových editoroch formát doc, docx, xls, xlsx, txt). Texty sú následne prekladané v príslušnom textovom či tabuľkovom editore. Tento spôsob prekladu je pre prekladateľov jednoduchší a menej časovo náročný a preto aj lacnejší.

Preklady priamo v zdrojovom kóde
Ďalším variantom môže byť dodanie textov v zdrojovom kóde (napr. súbory xml, ini, lang, html, php, jsp a pod.). Preklad je následne realizovaný v príslušnom editore zdrojového kódu. Tento typ prekladu je pre prekladateľov časovo náročnejší.

Voliteľné služby
V prípade Vášho požiadavku zaistíme i ďalšie voliteľné služby súvisiace s projektom lokalizácie:

1. projektový management - hlavne u väčších lokalizačných projektov je nutné projekt analyzovať, naplánovať aktivity a koordinovať prekladateľov (príp. viac dodávateľov), korektorov, vývojárov a testerov.
2. nasadenie preložených textov - zaistíme nasadenie preložených textov priamo vo Vašom vývojovom či produkčnom prostredí.
3. testovanie aplikácie či celého systému - po nasadení textov je treba lokalizovaný software dôkladne otestovať tak, aby bola zaistená jeho správna funkcionalita.

Prečo si vybrať práve nás?
 • Vysoká kvalita
 • Nízke ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup
 • Vysoká kvalita

Pre poskytované prekladateľské služby aplikujeme zásady popísané normou STN EN 15038 pre prekladateľské služby. Táto norma okrem iného stanovuje požiadavky na odbornosť prekladateľov, systém manažmentu kvality, riadenia projektov a vzťahov medzi zákazníkom a agentúrou.

Spolupracujeme iba so starostlivo vybranými a preverenými prekladateľmi, ktorí disponujú potrebnou praxou a vzdelaním (VŠ, medzinárodná skúška na úrovni aspoň C1), alebo rodenými hovorcami , ktorých písomný prejav je na vysokej úrovni.

Zachováme grafickú úpravu a pôvodný formát súboru. Používame najmodernejšie programy pre prevod zdrojových textov do editovateľného formátu. U rozsiahlejších prekladov aplikujeme CAT nástroje (SDL Trados, Wordfast). Na vyžiadanie dodržíme Vami požadovanú a dodanú firemnú terminológiu.

Najvyššia kvalita prekladu je hlavným cieľom, ktorého se snažíme dosiahnuť u všetkých typov prekladaných textov a dokumentov. • Nízke ceny

Za kvalitné a rýchle služby účtujeme najnižšiu cenu na trhu prekladateľských agentúr.

U rozsiahlejších zákaziek stanovíme cenu individuálne v závislosti od počtu normostrán a náročnosti prekladaného textu. Pre stálych zákazníkov je možné dohodnúť individuálny vernostný systém viazaný na množstvo prekladaných normostrán za kalendárny rok.

Nech už bude preklad akéhokoľvek charakteru, témy či obtiažnosti, vždy máte záruku, že výsledná cena bude odpovedať Vami odsúhlasenej cenovej kalkulácii. • Rýchlosť

Preklady pre Vás vyhotovíme v najkratšom možnom termíne.

Na termíne dodania sa s Vami dohodneme ešte pred zahájením prekladateľských prác. Vždy sa snažíme vyhovieť Vášmu požiadavku na požadovaný termín s prihliadnutím na počet normostrán, zložitosť textu, cieľový jazyk a voľné prekladateľské kapacity. • Skúsenosti a referencie

Našim kvalitným, odborným a prevereným službám môžete plne dôverovať.

Naše referencie nájdete tu.

Osobné odporúčania nájdete tu. • Spoľahlivosť a dodržovanie termínov

Vážime si Vás a snažíme sa Vám pomôcť pri dosahovaní Vašich pracovných či osobných cieľov. Lipneme na plnohodnotnom uspokojení Vašich potrieb. Dohodnutý termín dodania prekladu je našim záväzkom.

Preložené texty od nás obdržíte vždy najneskôr podľa vzájomne odsúhlaseného termínu dodania prekladu. Na naše profesionálne služby sa môžete vždy spoľahnúť. • Individuálny prístup

Každý prekladaný text je obvykle úplne originálny, preto si zaslúži individuálny prístup.

Vašu požiadavku na preklad najskôr starostlivo posúdime tak, aby sme dobre pochopili Vaše individuálne potreby a ciele. Obratom Vám predložíme cenovú ponuku a v dohodnutom termíne zašleme vyhotovený preklad v požadovanej kvalite.
7 400

objednávok

89 000

normostrán

3 400

zákazníkov

Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje