+421 944 402 163
Preklady maďarčiny
Cena prekladu od 8.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 8.5 (10.29) €/NS
Iba korektúra textu 5.0 (6.05) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Maďarsky hovorí asi 13 miliónov rodených hovorcov žijúcich predovšetkým v Maďarsku a jeho susedných krajinách. Tento jazyk radíme do uralskej jazykovej vetvy. Je vzdialene podobný ďalším ugrofínskym jazykom, ako je fínčina a estónčina. Maďarčina ale nie je s žiadnym iným jazykom príliš zrozumiteľná. Po dlhú dobu si dokázal tento jazyk uchovať svoju pôvodnú podobu, aj keď bol obklopený úplne inými jazykovými skupinami.

Preklady do a z maďarského jazyka sú pomerne časté, v poslednom období sme pre našich zákazníkov prekladali hlavne manuály k rôznym zariadeniam, zmluvy, marketingové materiály a internetové stránky. Preklady pre Vás vyhotoví rodený hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje