+421 944 402 163
Preklady španielčiny
Cena prekladu od 8.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 8.5 (10.29) €/NS
Iba korektúra textu 5.0 (6.05) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Španielčina patrí medzi najrozšírenejšie jazyky na svete. Ako svoj materinský jazyk používa španielčinu vyše 500 miliónov ľudí a tak sú preklady do španielčiny veľmi vyhľadávanou službou. Španielčina patrí medzi románske jazyky a často sa jej hovorí aj kastilčina, zo španielčiny sa neskôr vyvinuli ďalšie príbuzné jazyky ako katalánčina či aragončina. Preklady do španielskeho jazyka ovplyvňuje nielen príbuznosť s románskymi jazykmi, ale aj latinčina a čiastočne dokonca aj arabčina. Ku hlavnému rozšíreniu španielčiny došlo predovšetkým v časoch kolonizácie, kedy Španielsko ovládalo značnú časť vtedajšieho sveta. Španielčina má dnes množstvo nárečí a dialektov, preto prekladateľ musí byť skutočný profesionál znalý španielskeho jazyka.

Mesačne preložíme desiatky normostrán z a do španielčiny, prevažne sa jedná o internetové stránky, marketingové materiály a technickú dokumentáciu. Preklady pre Vás vyhotovia profesionálni prekladatelia a rodení hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje