+421 944 402 163
Preklady srbčiny
Cena prekladu od 10.8 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 10.8 (13.07) €/NS
Iba korektúra textu 6.0 (7.26) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Srbčina je jazykom asi 12 miliónov rodených hovorcov žijúcich predovšetkým v Srbsku, Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore. Srbčina priamo vychádza zo srbochorvátčiny, čo bol úradný jazyk v bývalej Juhoslávii až do roku 1992. Aktuálne sa srbčina delí na východný - ekavský a západný - jekavský variant. Výhodou srbského jazyka oproti slovenčine je, že vychádza z hovoreného slova, t.j. slová sa píšu tak, ako sa vyslovujú. Hlavným písmom pre zápis srbčiny je cyrilika, používa sa však i latinka (napr. na internete).

Preklady do srbčiny sú si veľmi podobné s chorvátskymi prekladmi, avšak vyžadujú nielen výbornú znalosť jazyka ale aj schopnosť odlíšiť jednotlivé jazykové mutácie a varianty. Zákazníci obvykle požadujú preklad technickej dokumentácie, manuálov a dokumentácie v rámci výberových konaní (zadávacia dokumentácia, ponuky). Vyhotovia ich pre Vás rodení hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje