+421 944 402 163
Preklady švédčiny
Cena prekladu od 14.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 14.5 (17.55) €/NS
Iba korektúra textu 8.0 (9.68) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Týmto severogermánskym jazykom hovorí viac ako 10 miliónov ľudí a počuť ho môžete predovšetkým v severnej Európe. Švédčina sa nazýva tiež svenska a je vzájomne zrozumiteľná s nórčinou a dánčinou. Základom pre tento jazyk je stará severčina. Dnešná švédčina sa v 19. storočí vyvinula z nárečia stredného Švédska. Pre zápis švédčiny sa používa latinka doplnená o znaky Ä, Ö a A s krúžkom. Gramatika je oproti pôvodnej starej severčine značne zjednodušená. Je vzájomne zrozumiteľná s nórčinou a v menšej miere tiež s dánčinou. Preklady do švédčiny sú menej frekventované, v poslednej dobe prekladáme hlavne webové stránky, technickú dokumentáciu a reklamné texty. Preklady pre Vás vyhotovia rodení hovorcovia a súdni prekladatelia.

7 400

objednávok

89 000

normostrán

3 400

zákazníkov

Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje