+421 944 402 163
Preklady ukrajinčiny
Cena prekladu od 8.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 8.5 (10.29) €/NS
Iba korektúra textu 5.0 (6.05) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Ukrajinčina je jazykom asi 40 miliónov rodených hovorcov a je úradným jazykom druhého najväčšieho európskeho štátu Ukrajiny. Ukrajinský jazyk je východoslovanský jazyk, najviac príbuzný s bieloruštinou, potom s poľštinou, slovenčinou a ruštinou. Ukrajinčina sa píše cyrilikou. Niekoľko posledných storočí je Ukrajina pod veľkým vplyvom Ruska. Z toho pramenia tiež rôzne lingvistické zvláštnosti napr. suržyk, ktorý používa ukrajinskú gramatiku, ale ruskú slovnú zásobu.

Pre preklad do a z ukrajinského jazyka je treba zvoliť skutočne profesionálneho prekladateľa ukrajinčiny so znalosťou miestnych pomerov a jazykových zvyklostí. Pre našich zákazníkov vyhotovia preklad rodení hovorcovia. <

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje