+421 944 402 163
Preklady arabčiny
Cena prekladu od 18.2 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 18.2 (22.02) €/NS
Iba korektúra textu 9.0 (10.89) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Arabčina je semitským jazykom asi 250 miliónov rodených hovorcov (ako liturgický jazyk ho používa viac ako 1 miliarda hovoriacich) v mnohých krajinách, ako napr. Saudská Arábia, Irak, Egypt, Maroko, Alžírsko atď. Vďaka svojmu rozšíreniu sa stala značne rozmanitou. Existujú nezávislé odnože a dialekty arabčiny, ktoré sa značne líšia. Arabčina ohýba slova zmenou základu slova, čo u indoeurópskych jazykov nie je obvyklé. Arabské písmo je kurzívne, to znamená, že nerozlišuje tlačené či písané písmo, a dokonca ani malé a veľké písmená. Zaujímavosťou je fakt, že vďaka arabským prekladom prežilo európsky stredovek nejedno dielo antických autorov.

Preklady do arabského jazyka vždy zadávame rodeným hovorcom. Najviac v poslednej dobe prekladáme webové stránky a zmluvy.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje