+421 944 402 163
Preklady bulharčiny
Cena prekladu od 10.8 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 10.8 (13.07) €/NS
Iba korektúra textu 6.0 (7.26) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Bulharčinou hovorí asi 9 miliónov rodených hovorcov. Ide o juhoslovanský jazyk, zo slovanských jazykov má najdlhšie písanú formu. Zapisuje sa cyrilikou (prvé pramene sú ale hlaholikou). V bulharčine, na rozdiel od iných slovanských jazykov, sa takmer neskloňujú podstatné mená. Zaujímavosťou tohto jazyka je člen vo forme prípony mena, ku ktorým patrí. V prípade, že pôjdete do Bulharska, pripravte sa na opačné vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu. Pri pokyvovaní hlavou totiž Bulhari vyslovujú nesúhlas.

Preklady do a z bulharčiny sú pomerne časté, najviac v poslednej dobe prekladáme manuály k elektrickým spotrebičom a odborné texty. Preklady pre Vás vyhotovia rodení hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje