+421 944 402 163
Preklady chorvátčiny
Cena prekladu od 10.8 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 10.8 (13.07) €/NS
Iba korektúra textu 6.0 (7.26) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Tento juhoslovanský jazyk má asi 7 miliónov rodených hovorcov žijúcich predovšetkým v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine. Má veľa slov pochopiteľných v bežnom jazyku tiež pre Čechov. Rozvoj chorvátčiny bol ovplyvnený cudzími jazykmi, hlavne taliančinou, nemčinou, maďarčinou, či srbčinou. V 19. storočí v dobe národného obrodenia vzniklo takzvané ilýrske hnutie, ktoré presadzovalo myšlienku jednotného juhoslovanského jazyka (neskôr tzv. srbochorvátskeho). Jej realizáciu však umožnilo až zjednotenie oboch krajín v roku 1918.

Preklady do a z chorvátčiny pre Vás vyhotovia profesionálni a súdni prekladatelia a rodení hovorcovia. Pre našich zákazníkov obvykle prekladáme technickú dokumentáciu, manuály a dokumentáciu v rámci výberových konaní (zadávacia dokumentácia, ponuky).

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje