+421 944 402 163
Preklady dánčiny
Cena prekladu od 18.2 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 18.2 (22.02) €/NS
Iba korektúra textu 9.0 (10.89) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Dánčinou hovorí asi 5,5 miliónu rodených hovorcov. V minulosti bola ovplyvnená hlavne nemčinou. Nemecké slová prenikli až do základného slovníku. Gramatická štruktúra dánčiny je podobná predovšetkým nórčine, čo vyplýva zo skutočnosti, že Nórsko bolo od roku 1380 do roku 1814 pod dánskou vládou a dánčina tam bola po celú dobu úradným a spisovným jazykom. Dánčina má tiež jednu zaujímavú gramatickú zvláštnosť. Rozlišuje len dva rody – mužský a ženský je spojený do jedného spoločného a k tomu sa používa stredný rod.

Preklady do dánskeho jazyka pre Vás vyhotovia skúsení prekladatelia a rodení hovorcovia. V poslednej dobe sme pre našich zákazníkov prekladali manuály k domácim spotrebičom a webové stránky.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje