+421 944 402 163
Nezáväzná kalkulácia
Zistite si presnú cenu prekladu od nás!
Nezáväzná kalkulácia prekladu
Vyplňte formulár nižšie alebo zašlite žiadosť na info@prekladatelna.sk .

* povinné údaje
Meno a priezvisko *
E-mail *
Telefón *
 
Typ služby *
 
Zdrojový jazyk *
 
Cieľový jazyk *
 
Požadovaný dátum a čas dodania dd.mm.rrrr h:min *
 
Nahrať súbory *
Nahrávajte súbory iba vo formátoch:
.doc, .docx, .pdf, .txt, .rar, .zip, .png, .jpeg, .jpg, .gif, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .odf, .ods, .odp
Podrobnosti o preklade
Výslovne súhlasím s nasledujúcimi bodmi: *
- Vaše osobné údaje neuchovávame a nespracovávame, umožnia iba ďalšiu komunikáciu v priebehu tvorby kalkulácie
- nebudú Vám zasielané žiadne obchodné ponuky
- táto kalkulácia Vás k ničomu nezaväzuje


9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje