+421 944 402 163
Lokálizácia software
Typy prekladov a ich príklady

Lokalizácie

Procesom lokalizácie upravíme Váš software, webové stránky či multimediálne prezentácie pre medzinárodné trhy . Pri lokalizácii zohľadníme možné odlišnosti vo formátovaní dátumu a času, telefónnych čísiel, adries a oddeľovačov či iných miestnych špecifikácií.


Lokalizácie software

Preložíme všetky textové komponenty Vášho software, ako napríklad online nápovedy, správy, dialógy, navigácie či texty v grafických častiach. Výsledkom lokalizácie je rovnaká užívateľská skúsenosť (UX) ako v zdrojovom jazyku.

Obvyklý postup procesu lokalizácie software je:


Pro našich zákazníkov zaistíme po dohode všetky vyššie uvedené kroky procesu lokalizácie SW a s nimi spojené aktivity.

Samotný preklad v rámci procesu lokalizácie môže byť realizovaný niekoľkými spôsobmi:


Lokalizácie webových stránok a e-shopov

Veľká časť majiteľov internetových stránok a e-shopov chce poskytnúť prezentované informácie, služby či produkty aj zahraničným návštevníkom. A práve v tejto oblasti Vám môžeme pomôcť. Naši skúsení prekladatelia a rodení hovoriaci zaistia kvalitnú lokalizáciu www stránok a e-shopov pre rôzne obory podnikania a oblasti e-commerce.

Obvyklý postup a možnosti prekladu sú obdobné ako v prípade vyššie popísanej lokalizácie software.


Lokalizácie multimédií

Preložíme do požadovaného cieľového jazyka Vaše multimediálne prezentácie, videá, videohry, zvukové súbory a interaktívne aplikácie tak, aby oslovili Vašich zákazníkov či partnerov na medzinárodných trhoch. Dokážeme spracovať a lokalizovať rôzne formáty multimediálneho súboru vrátane otestovania jeho správnej funkčnosti.


Lokalizácie internetovej reklamy
Zaistíme pre Vás taktiež lokalizácie:

Prečo si vybrať práve nás?
 • Vysoká kvalita
 • Nízke ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup


 • Vysoká kvalita

Pre poskytované prekladateľské služby aplikujeme zásady popísané normou STN EN 15038 pre prekladateľské služby. Táto norma okrem iného stanovuje požiadavky na odbornosť prekladateľov, systém manažmentu kvality, riadenia projektov a vzťahov medzi zákazníkom a agentúrou.

Spolupracujeme iba so starostlivo vybranými a preverenými prekladateľmi, ktorí disponujú potrebnou praxou a vzdelaním (VŠ, medzinárodná skúška na úrovni aspoň C1), alebo rodenými hovorcami , ktorých písomný prejav je na vysokej úrovni.

Zachováme grafickú úpravu a pôvodný formát súboru. Používame najmodernejšie programy pre prevod zdrojových textov do editovateľného formátu. U rozsiahlejších prekladov aplikujeme CAT nástroje (SDL Trados, Wordfast). Na vyžiadanie dodržíme Vami požadovanú a dodanú firemnú terminológiu.

Najvyššia kvalita prekladu je hlavným cieľom, ktorého se snažíme dosiahnuť u všetkých typov prekladaných textov a dokumentov. • Nízke ceny

Za kvalitné a rýchle služby účtujeme najnižšiu cenu na trhu prekladateľských agentúr.

U rozsiahlejších zákaziek stanovíme cenu individuálne v závislosti od počtu normostrán a náročnosti prekladaného textu. Pre stálych zákazníkov je možné dohodnúť individuálny vernostný systém viazaný na množstvo prekladaných normostrán za kalendárny rok.

Nech už bude preklad akéhokoľvek charakteru, témy či obtiažnosti, vždy máte záruku, že výsledná cena bude odpovedať Vami odsúhlasenej cenovej kalkulácii. • Rýchlosť

Preklady pre Vás vyhotovíme v najkratšom možnom termíne.

Na termíne dodania sa s Vami dohodneme ešte pred zahájením prekladateľských prác. Vždy sa snažíme vyhovieť Vášmu požiadavku na požadovaný termín s prihliadnutím na počet normostrán, zložitosť textu, cieľový jazyk a voľné prekladateľské kapacity. • Skúsenosti a referencie

Našim kvalitným, odborným a prevereným službám môžete plne dôverovať.

Naše referencie nájdete tu.

Osobné odporúčania nájdete tu. • Spoľahlivosť a dodržovanie termínov

Vážime si Vás a snažíme sa Vám pomôcť pri dosahovaní Vašich pracovných či osobných cieľov. Lipneme na plnohodnotnom uspokojení Vašich potrieb. Dohodnutý termín dodania prekladu je našim záväzkom.

Preložené texty od nás obdržíte vždy najneskôr podľa vzájomne odsúhlaseného termínu dodania prekladu. Na naše profesionálne služby sa môžete vždy spoľahnúť. • Individuálny prístup

Každý prekladaný text je obvykle úplne originálny, preto si zaslúži individuálny prístup.

Vašu požiadavku na preklad najskôr starostlivo posúdime tak, aby sme dobre pochopili Vaše individuálne potreby a ciele. Obratom Vám predložíme cenovú ponuku a v dohodnutom termíne zašleme vyhotovený preklad v požadovanej kvalite.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje