+421 944 402 163
Súdne overené preklady
Typy prekladov a ich príklady

Súdne overené preklady

Jednou z poskytovaných profesionálnych služieb sú súdne overené preklady. Súdne preklady sú pevne spojené s originálnym dokumentom notárskym spôsobom (pečatný povrázok + osobná pečať prekladateľa) a s overujúcou listinou (tlmočnícka doložka). Tlmočnícka doložka je písaná rovnakým jazykom ako preložený text, takže je možné takto preložený dokument použiť i pre zahraničné úrady. Je dôkazom toho, že preklad do cieľového jazyka súhlasí s textom originálneho dokumentu.

Pre tento typ prekladu sa požívajú v praxi rôzne synonymá, napr. preklady s pečiatkou, úradné preklady, notársky overené preklady. Súdne preklady môžu vyhotoviť iba krajským súdom poverení prekladatelia.

V prípade súdneho prekladu odporúčame k prekladu dodať úradne alebo notársky overenú kópiu (napr. využitím služieb notára), aby nedošlo k situácii, keď originál prekladaného dokumentu budete potrebovať oddelený od súdneho prekladu.

Využitie súdne overených prekladov
Súdne preklady sú vyžadované našimi aj zahraničnými úradmi štátnej správy a samosprávy, súdmi a policajnými orgánmi. Vzhľadom k ich vyššej cene Vám odporúčame pred objednaním prekladu zistiť, či pre daný typ úkonu úradne overený preklad skutočne potrebujete.

Najčastejšie sú súdne prekladané napr. dokumenty: Súdne preklady vyhotovujeme korešpondenčne, tj. originál alebo úradne overenú kópiu prekladaného dokumentu je potreba zaslať na našu korešpondenčnú adresu. Súdne overené preklady zašleme na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu obvykle do 5 pracovných dní od doručenia prekladaného dokumentu.

Prečo si vybrať práve nás?
 • Vysoká kvalita
 • Nízke ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup


 • Vysoká kvalita

Pre poskytované prekladateľské služby aplikujeme zásady popísané normou STN EN 15038 pre prekladateľské služby. Táto norma okrem iného stanovuje požiadavky na odbornosť prekladateľov, systém manažmentu kvality, riadenia projektov a vzťahov medzi zákazníkom a agentúrou.

Spolupracujeme iba so starostlivo vybranými a preverenými prekladateľmi, ktorí disponujú potrebnou praxou a vzdelaním (VŠ, medzinárodná skúška na úrovni aspoň C1), alebo rodenými hovorcami , ktorých písomný prejav je na vysokej úrovni.

Zachováme grafickú úpravu a pôvodný formát súboru. Používame najmodernejšie programy pre prevod zdrojových textov do editovateľného formátu. U rozsiahlejších prekladov aplikujeme CAT nástroje (SDL Trados, Wordfast). Na vyžiadanie dodržíme Vami požadovanú a dodanú firemnú terminológiu.

Najvyššia kvalita prekladu je hlavným cieľom, ktorého se snažíme dosiahnuť u všetkých typov prekladaných textov a dokumentov. • Nízke ceny

Za kvalitné a rýchle služby účtujeme najnižšiu cenu na trhu prekladateľských agentúr.

U rozsiahlejších zákaziek stanovíme cenu individuálne v závislosti od počtu normostrán a náročnosti prekladaného textu. Pre stálych zákazníkov je možné dohodnúť individuálny vernostný systém viazaný na množstvo prekladaných normostrán za kalendárny rok.

Nech už bude preklad akéhokoľvek charakteru, témy či obtiažnosti, vždy máte záruku, že výsledná cena bude odpovedať Vami odsúhlasenej cenovej kalkulácii. • Rýchlosť

Preklady pre Vás vyhotovíme v najkratšom možnom termíne.

Na termíne dodania sa s Vami dohodneme ešte pred zahájením prekladateľských prác. Vždy sa snažíme vyhovieť Vášmu požiadavku na požadovaný termín s prihliadnutím na počet normostrán, zložitosť textu, cieľový jazyk a voľné prekladateľské kapacity. • Skúsenosti a referencie

Našim kvalitným, odborným a prevereným službám môžete plne dôverovať.

Naše referencie nájdete tu.

Osobné odporúčania nájdete tu. • Spoľahlivosť a dodržovanie termínov

Vážime si Vás a snažíme sa Vám pomôcť pri dosahovaní Vašich pracovných či osobných cieľov. Lipneme na plnohodnotnom uspokojení Vašich potrieb. Dohodnutý termín dodania prekladu je našim záväzkom.

Preložené texty od nás obdržíte vždy najneskôr podľa vzájomne odsúhlaseného termínu dodania prekladu. Na naše profesionálne služby sa môžete vždy spoľahnúť. • Individuálny prístup

Každý prekladaný text je obvykle úplne originálny, preto si zaslúži individuálny prístup.

Vašu požiadavku na preklad najskôr starostlivo posúdime tak, aby sme dobre pochopili Vaše individuálne potreby a ciele. Obratom Vám predložíme cenovú ponuku a v dohodnutom termíne zašleme vyhotovený preklad v požadovanej kvalite.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje