+421 944 402 163
Preklady gréčtiny
Cena prekladu od 16.7 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 16.7 (20.21) €/NS
Iba korektúra textu 8.0 (9.68) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Gréčtinou hovorí viac ako 12 miliónov ľudí hlavne v Grécku, ďalej tiež národnostné menšiny v Albánsku, Cypre, Turecku a ďalších krajinách. Novogréčtina (súčasná gréčtina) sa vyvinula zo starogréčtiny a patrí k indoeurópskym jazykom. Gréčtina patrí medzi jazyky s najdlhšou literárnou tradíciou a svoje diela v nej napísalo mnoho významných básnikov, literátov a filozofov. Grécke písmo (tiež grécka abeceda alebo alfabeta) je najstaršie doteraz používané písmo v Európe. Používa sa takmer výhradne pre zápis gréčtiny. Z alfabety do značnej miery vychádza aj slovanské písmo cyrilika a nespochybniteľnú príbuznosť vykazuje i nami používaná latinka.

Preklady do gréckeho jazyka sú pomerne časté, najviac v poslednej dobe prekladáme úradné dokumenty a zmluvy. Preklady pre Vás vyhotovia rodení hovorcovia a súdni prekladatelia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje