+421 944 402 163
Preklady angličtiny
Cena prekladu už od 7.1 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 7.1 (8.59) €/NS
Iba korektúra textu 4.0 (4.84) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Angličtina je tretím najrozšírenejším materským jazykom na svete. Je tiež používaná v mnohých krajinách ako jeden z úradných jazykov a je de facto hlavným medzinárodným dorozumievacím prostriedkom.

Viete, aké je najčastejšie slovo v hovorenej i písanej angličtine? Je to určitý člen. Naopak, neurčitý člen značne zaostáva. Je to dané tiež tým, že v množnom čísle sa neurčitý člen prakticky nepoužíva a je skôr nahradený some. Prekladatelia do angličtiny si tak musia poradiť so správnou špecifikáciou podstatného mena priradením členu. Často sa táto elementárna gramatika podceňuje, pretože v slovenskom jazyku členy nemáme a pomáhame si zámenami.

Pre našich zákazníkov mesačne prekladáme z a do angličtiny desiatky prekladov so stovkami normostrán textu. Jedná sa hlavne o zmluvy, manuály, technickú dokumentáciu, marketingové texty, lekárske správy a www stránky. Preklady pre Vás vyhotovia veľmi skúsení profesionálni prekladatelia, súdni prekladatelia a rodení hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje