+421 944 402 163
Preklady nemčiny
Cena prekladu od 7.5 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad textu od 7.5 (9.08) €/NS
Iba korektúra textu 4.0 (4.82) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Nemčina je v Európe druhým najrozšírenejším jazykom po ruštine. Celkovo hovorí nemčinou na celom svete viac ako 200 miliónov ľudí. Zaujímavosťou nemčiny je jazykové rozšírenie. Nemecko síce nebolo typickou koloniálnou krajinou, ale dokázalo vyviezť svoj jazyk a kultúru do Nemeckej juhozápadnej Afriky – dnešnej Namíbie, kde bola nemčina až do roku 1990 jedným z úradných jazykov.

Vzhľadom ku geografickej polohe Českej republiky sú preklady do a z nemčiny veľmi častou požadiavkou našich zákazníkov, každý mesiac vyhotovujeme desiatky prekladov so stovkami normostrán textu. Jedná sa hlavne o zmluvy, technickú dokumentáciu a www stránky. Preklady pre Vás vyhotovia veľmi skúsení prekladatelia a rodení hovorcovia.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje