Lokalizácie

Poskytujeme profesionálne jazykové služby

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Procesom lokalizácie upravíme Váš software, webové stránky či multimediálne prezentácie pre medzinárodné trhy . Pri lokalizácii zohľadníme možné odlišnosti vo formátovaní dátumu a času, telefónnych čísiel, adries a oddeľovačov či iných miestnych špecifikácií.

Lokalizácie software

Preložíme všetky textové komponenty Vášho software, ako napríklad online nápovedy, správy, dialógy, navigácie či texty v grafických častiach. Výsledkom lokalizácie je rovnaká užívateľská skúsenosť (UX) ako v zdrojovom jazyku.

Obvyklý postup procesu lokalizácie software je:

 • Analýza software
 • Identifikácia príp. extrakcia súborov alebo textu k prekladu
 • Preklad
 • Testovanie správneho zobrazenia textov
 • Testovanie celkovej funkcionality SW
 • Nasadenie lokalizovaného SW do produkčného prostredia.

Pre našich zákazníkov zaistíme po dohode všetky vyššie uvedené kroky procesu lokalizácie SW a s nimi spojené aktivity.

Samotný preklad v rámci procesu lokalizácie môže byť realizovaný niekoľkými spôsobmi:

 • Preklady extrahovaných textov v textovom editore

  Jednou z možností je zadanie prekladaných zdrojových textov či lokalizačných súborov vo formáte pre editáciu v štandardných textových alebo tabuľkových editoroch. (formát doc, docx, xls, xlsx, txt). Texty sú následne prekladané v príslušnom textovom či tabuľkovom editore. Tento spôsob prekladu je pre prekladateľov jednoduchší a menej časovo náročný a preto aj pre zákazníka lacnejší.

 • Preklady v zdrojovom kóde software

  Ďalšou možnosťou je dodanie textov v zdrojovom kóde (napr. súbory xml, ini, lang, html, php, jsp a pod.). Preklad je následne realizovaný v editore zdrojového kódu. Tento typ prekladu je pre prekladateľov technicky i časovo náročnejší.

 • Preklady v administračnom prostredí

  V tomto prípade prekladatelia a korektori pracujú priamo v administračnom prostredí software. Podmienkou je poskytnutie prístupu do administračného prostredia a krátke zaškolenie či užívateľský manuál pre rýchlu orientáciu a prácu v prostredí. Aj v tomto prípade sa jedná o technicky i časovo náročnejšiu variantu.

Lokalizácie webových stránok a e-shopov

Veľká časť majiteľov internetových stránok a e-shopov chce poskytnúť prezentované informácie, služby či produkty aj zahraničným návštevníkom. A práve v tejto oblasti Vám môžeme pomôcť. Naši skúsení prekladatelia a rodení hovoriaci zaistia kvalitnú lokalizáciu www stránok a e-shopov pre rôzne obory podnikania a oblasti e-commerce.

Obvyklý postup a možnosti prekladu sú obdobné ako v prípade vyššie popísanej lokalizácie software.

Lokalizácie multimédií

Preložíme do požadovaného cieľového jazyka Vaše multimediálne prezentácie, videá, videohry, zvukové súbory a interaktívne aplikácie tak, aby oslovili Vašich zákazníkov či partnerov na medzinárodných trhoch. Dokážeme spracovať a lokalizovať rôzne formáty multimediálneho súboru vrátane otestovania jeho správnej funkčnosti.

Lokalizácie internetovej reklamy

Zaistíme pre Vás taktiež lokalizácie:

 • PPC reklám
 • textových bannerov
 • kľúčových slov.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Prečo si vybrať práve nás?

 • Vysoká kvalita
 • Priaznivé ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup

VIAC

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov