Korektúry prekladov

Poskytujeme profesionálne jazykové služby

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Korektúra prekladu je služba vhodná pre prípad, keď máte obavy ohľadom kvality Vášho prekladu, nechcete mať v textoch preklepy či gramatické a štylistické chyby, alebo potrebujete ďalšiu kontrolu textov pred ich publikáciou na webe či ich tlačou. Prípadne môže preklad upraviť rodený hovoriaci- copywriter tak, že text tvorivým spôsobom vylepší.

Radi pre Vás zabezpečíme tieto služby:

 • Základná korektúra rodeným hovoriacim
  Rodený hovoriaci daného jazyka vykoná kontrolu pravopisu a gramatiky, opraví interpunkciu, preklepy, urobí základné štylistické úpravy či opravy. Rodený hovoriaci nevykonáva kontrolu súladu zdrojového a cieľového textu.

 • Štylistická korektúra rodeným hovoriacim
  Rodený hovoriaci okrem kontroly pravopisu a gramatiky venuje zvýšenú pozornosť zrozumiteľnosti a „čitateľnosti“ cieľového textu, z toho dôvodu vykonáva rozsiahlejšie štylistické úpravy. Tento typ korektúry je typický hlavne u marketingových materiálov, webových stránok či iných reklamných textov.

 • Predtlačová korektúra
  V tomto prípade vykoná rodený hovoriaci finálnu revíziu dokumentu určeného na tlač. Odstráni chyby vzniknuté v priebehu procesu prípravy textu pre tlač. Typicky odstráni napr. nesprávne delenie slov na konci riadkov, preklepy atď.

 • Copywriting
  V tomto prípade rodený hovoriaci – copywriter upraví preklad tvorivým spôsobom. Tento typ služby je typický hlavne pre texty marketingového charakteru.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Prečo si vybrať práve nás?

 • Vysoká kvalita
 • Priaznivé ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup

VIAC

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov