Cenník prekladov a ďalších služieb

Pre presnú cenu využite našu nezáväznú kalkuláciu

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Neúradné preklady
z/do slovenčiny
Cena od (€/NS)
bez DPH (vr.DPH)
češtinačeština5.4 (6.53)
angličtinaangličtina8.20 (9.96)
nemčinanemčinaruštinaruštinapoľštinapoľština8.60 (10.44)
francúzštinafrancúzštinataliančinataliančinašpanielčinašpanielčina9.80 (11.86)
portugalčinaportugalčinaukrajinčinaukrajinčina9.80 (11.86)
maďarčinamaďarčinabulharčinabulharčina10.90 (13.19)
chorvátčinachorvátčinasrbčinasrbčina11.30 (13.67)
bosniačtinabosniačtinačiernohorčinačiernohorčinamacedónčinamacedónčina11.30 (13.67)
arménčinaarménčinaalbánčinaalbánčinarumunčinarumunčina15.40 (18.63)
švédčinašvédčinavietnamčinavietnamčina15.40 (18.63)
gréčtinagréčtinaholandčinaholandčinalitovčinalitovčina17.60 (21.30)
lotyščinalotyščinaslovinčinaslovinčina17.60 (21.30)
bieloruštinabieloruštinagruzínčinagruzínčina17.60 (21.30)
arabčinaarabčinaturečtinaturečtinamongolčinamongolčina19.20 (23.23)
dánčinadánčinaestónčinaestónčina19.20 (23.23)
fínčinafínčinakórejčinakórejčina21.50 (26.02)
čínštinačínštinahindčinahindčina23.50 (28.44)
hebrejčinahebrejčinajapončinajapončinanórčinanórčina25.50 (30.86)

Dalšie ceny v Kč bez DPH (vč. DPH)

všetky jazykymnožstvové zľavy (závisí od počtu NS a jazyka) od 0.25 (0.3) €/NS
všetky jazyky príplatok za odbornosť (závisí od odbornosti textu a jazyka) od 5 %
všetky jazyky príplatok za preklad do SJ (závisí od odbornosti textu a jazyka) 0 až 4 (4.84) €/NS
všetky jazyky gramatická a pravopisná korektúra (neplatí pro stroj. prekl.)od 4 (4.84) €/NS
všetky jazyky korektúra rodeným hovoriacim (neplatí pro strojové preklady) od 5 (6.05) €/NS
všetky jazyky copywriting rodeným hovoriacim (neplatí pro strojové preklady) od 5 (6.05)  €/NS
všetky jazyky úradný preklad (zasielame poštou) od 15 (18.1) €/NS
všetky jazyky zaslanie úradného prekladu poštou od 4 (4.84) 
všetky jazyky zaslanie faktúry poštou (štandardne zasielame faktúry elektronicky) 4 (4.84)

 • Všetky ceny sú uvedené za 1 normostranu (NS = 1800 znakov vrátane medzier alebo 250 slov), pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak
 • Cena sa počíta zo zdrojového textu, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak
 • Minimálna fakturovaná veľkosť objednávky je 1 NS do jedného jazyka
 • Od 1 NS zaokrúhľujeme na desatiny NS (neplatí pre úradné preklady)
 • Ponúkame najnižšie možné ceny na trhu za profesionálnu kvalitu
 • Pri väčších zákazkách poskytujeme množstvové zľavy v závislosti od počtu NS a odbornosti textu
 • Cenu za vzájomné jazykové kombinace príp. daľšie jazyky mimo ceník Vám radi pripravíme na vyžiadanie.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Prečo si vybrať práve nás?

 • Vysoká kvalita
 • Priaznivé ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup

VIAC

15 000
objednávok
190 000
normostrán
4 900
zákazníkov