+421 944 402 163
Preklady češtiny
Cena prekladu od 4.7 € za normostranu
Vybrané referencie
Profesionálni prekladatelia
Najlepšie ceny na trhu
Vysoká kvalita
Rýchlosť a dodržovanie termínov
Skúsenosti a referencie
Preklad bežného textu 4.7 (5.69) €/NS
Iba korektúra textu 3.3 (3.99) €/NS
Cena v € bez DPH (vč. DPH)Vyhotovíme pre Vás rôzne typy prekladov:
Bežné
preklady
Technické
preklady
Právne
preklady
Obchodné
preklady
Marketingové
preklady
Lekárske
preklady
Preklady
kníh
Preklady
www stránok
Lokalizácie
Súdne
preklady
Korektúry
prekladov
Grafika, DTP
a tlač
Prekladajte s odborníkmi, ktorí Vám rozumejú a vyhotovia preklad k Vašej spokojnosti
Naši zákazníci získavajú preklad, ktorý je prirodzený, významovo presný a zrozumiteľný. Vieme vystihnúť podstatu a nájsť vhodný výraz, vetné spojenie a slovesný útvar, ktorý je podriadený významu textu. Preklady sú správne štylizované, gramaticky a pravopisne bezchybné s dôrazom na zachytenie presného významu s ohľadom na odbornú stránku textu.

Slovákom najviac pochopiteľný a zrozumiteľný jazyk je práve čeština. Spoločný štát a príbuzenstvo nám zabezpečili veľmi dobrú vzájomnú zrozumiteľnosť. Napriek tomu sú v oficiálnom styku často nutné preklady do českého jazyka. Dá sa povedať, že v hovorovej reči si Slováci a Česi prakticky bez problémov rozumejú, v písomnom styku je to však rozdiel a presné preklady do češtiny sú nevyhnutné. Je to najmä kvôli viacerým rozdielnym gramatickým pravidlám, abeceda je síce rovnaká, avšak znaky ako ů, ř, ě v slovenčine nenájdeme. Odlišné je aj využívanie dvojhlások a v češtine chýba typické zmäkčovanie. Ak potrebujete preklad zo slovenčiny do češtiny alebo z češtiny do slovenčiny, naši prekladatelia sú pripravení vyhotoviť pre vás gramaticky a štylisticky bezchybný text.

9 700

objednávok

117 000

normostrán

4 100

zákazníkov

Partnerské weby
Sme Dobrým Anjelom
Prekladateľňa pomáha tým, ktorí to potrebujú a preto sme sa stali Dobrým Anjelom. Pravidelne, každý mesiac zasielame finančný príspevok nadácii
Dobrý Anjel.
Kontaktné údaje