Bežné preklady

Poskytujeme profesionálne jazykové služby

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Za bežné preklady považujeme preklady textov, ktoré neobsahujú špecifickú odbornú terminológiu.
Do tejto kategórie prekladov zaraďujeme napríklad preklady:

  • životopisov
  • listov a inej korešpondencie
  • oznámení, rozhodnutí či odporúčaní
  • neodborných textov v emailoch a podobne.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

15 000
objednávok
190 000
normostrán
4 900
zákazníkov