Úradné preklady

Poskytujeme profesionálne jazykové služby

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Jednou z poskytovaných profesionálnych služieb sú úradné (súdne overené) preklady. Súdne preklady sú pevne spojené s originálnym dokumentom notárskym spôsobom (pečatný povrázok + osobná pečať prekladateľa) a s overujúcou listinou (tlmočnícka doložka). Tlmočnícka doložka je písaná rovnakým jazykom ako preložený text, takže je možné takto preložený dokument použiť i pre zahraničné úrady. Je dôkazom toho, že preklad do cieľového jazyka súhlasí s textom originálneho dokumentu.

Pre tento typ prekladu sa požívajú v praxi rôzne synonymá, napr. preklady s pečiatkou, úradné preklady, notársky overené preklady. Súdne preklady môžu vyhotoviť iba krajským súdom poverení prekladatelia.

V prípade súdneho prekladu odporúčame k prekladu dodať úradne alebo notársky overenú kópiu (napr. využitím služieb notára), aby nedošlo k situácii, keď originál prekladaného dokumentu budete potrebovať oddelený od súdneho prekladu.

Využitie súdne overených prekladov

Súdne preklady sú vyžadované našimi aj zahraničnými úradmi štátnej správy a samosprávy, súdmi a policajnými orgánmi. Vzhľadom k ich vyššej cene Vám odporúčame pred objednaním prekladu zistiť, či pre daný typ úkonu úradne overený preklad skutočne potrebujete.

Najčastejšie sú súdne prekladané napr. dokumenty:

 • notárske zápisy
 • výpisy z registru trestov alebo obchodných registrov
 • súdne rozhodnutia
 • vysvedčenia a diplomy
 • daňové priznania
 • úmrtné, rodné a sobášne listy
 • listiny pochádzajúce z firemného prostredia
 • súdne a policajné dokumenty a pod.

Súdne preklady vyhotovujeme korešpondenčne, tj. originál alebo úradne overenú kópiu prekladaného dokumentu je potreba zaslať na našu korešpondenčnú adresu. Súdne overené preklady zašleme na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu obvykle do 5 pracovných dní od doručenia prekladaného dokumentu.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Prečo si vybrať práve nás?

 • Vysoká kvalita
 • Priaznivé ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup

VIAC

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov