Právne preklady

Poskytujeme profesionálne jazykové služby

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Do tejto kategórie prekladov patria napríklad preklady:

 • zmlúv (pracovných, nájomných, kúpnych, o dielo atď.)
 • obchodných podmienok
 • výpisov z registru trestov a obchodného registru
 • výpisov z katastru nehnuteľností, listy vlastníctva
 • notárskych zápisov a stanov
 • zákonov ČR a EU, smerníc, vyhlášok, noriem
 • ISO dokumentácie
 • žalôb, rozsudkov a arbitrážnych nálezov
 • úradných dokumentov
 • právnych dokumentov pre výberové konania apod.

Právne preklady sú jednou z našich špecializácií. Vyžadujú nielen hlbokú znalosť cudzieho jazyka, ale i právnej tematiky. Naši prekladatelia si poradia so všetkými oblasťami práva, napr.:

 • právo trestné
 • právo občianske
 • právo pracovné
 • právo obchodné atď.

Okrem výslednej kvality preloženého právneho textu sa môžete spoľahnúť tiež na mlčanlivosť čo sa týka obsahu prekladaných právnych textov.

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Prečo si vybrať práve nás?

 • Vysoká kvalita
 • Priaznivé ceny
 • Rýchlosť
 • Skúsenosti a referencie
 • Dodržovanie termínov
 • Individuálny prístup

VIAC

16 779
objednávok
218 969
normostrán
5 581
zákazníkov