Month: november 2022

Preklad technických manuálov

Preklady technických manuálov do viacerých jazykov? Žiadny problém!

Preklady odborných textov patria z pohľadu dodržania správnej terminológie a zaužívaných výrazov medzi tie náročnejšie. Celý proces prekladania manuálov môže byť o to zložitejší, ak potrebujete dokumentáciu preložiť za relatívne krátky čas a do viacerých jazykov. Vtedy totiž potrebujete aj dobré manažérske schopnosti, aby ste si prekladateľov našli a ich prácu zosúladili. To najlepšie, čo však v takejto situácii môžete […]

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov