Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady odborných manuálov

Dodali sme rozsiahly preklad odborných manuálov z angličtiny do češtiny

Iba nedávno sme klientovi odovzdávali rozsiahly preklad manuálov k biochemickým analyzátorom založeným na princípe fotometrie. Už podľa samotného názvu manuálov je zrejmé, že ide o vysoko odbornú a špecifickú tému, pri ktorej je zvlášť potrebné dbať na dodržanie správnej terminológie. Naši prekladatelia sa tejto výzvy samozrejme nezľakli. Nešlo však iba o preklady.

Zohnať preklady odborných textov môže byť niekedy problematické, najmä vtedy, ak sa úzko špecializujete na určitú oblasť. Podobným prípadom boli aj preklady pre klienta zaoberajúceho sa vývojom, výrobou a predajom prípravkov určených na močovú analýzu pre potreby klinickej biochémie a mikrobiológie. Okrem toho, že preklady z angličtiny do češtiny zahŕňali množstvo odbornej terminológie, bolo potrebné zabezpečiť aj prevod pdf dokumentov do editovateľnej formy v MS Word a všetky dokumenty aj správne naformátovať.

Toto všetko sa nám podarilo zrealizovať kvalitne a v rozumnom čase hoci rozsah prekladov bol 1 200 normostrán v prvej etape a ďalších 1 200 normostrán v druhej etape.

16 779
objednávok
218 969
normostrán
5 581
zákazníkov