Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklad technických manuálov

Preklady technických manuálov do viacerých jazykov? Žiadny problém!

Preklady odborných textov patria z pohľadu dodržania správnej terminológie a zaužívaných výrazov medzi tie náročnejšie.

Celý proces prekladania manuálov môže byť o to zložitejší, ak potrebujete dokumentáciu preložiť za relatívne krátky čas a do viacerých jazykov.

Vtedy totiž potrebujete aj dobré manažérske schopnosti, aby ste si prekladateľov našli a ich prácu zosúladili.

To najlepšie, čo však v takejto situácii môžete urobiť, je využiť služby našej prekladateľskej agentúry.

Spolupracovať s nami sa oplatí a presvedčil sa o tom aj náš klient zo segmentu distribúcie a výroby strojov, nástrojov a náradia.

Prekladali sme manuály do viac ako 15 rôznych jazykov, od angličtiny cez portugalčinu až po estónčinu a gréčtinu, pričom takáto práca je náročná nielen z pohľadu prekladov samotných, ale aj celého manažmentu okolo.

Ako spolupráca s klientom vyzerala? Klient nám dokumenty na preklad nahrával cez Google Drive, prostredníctvom ktorého sme mu vyhotovené preklady v požadovanej podobe aj dodávali.

Pochváliť sa môžeme nielen tým, že naši prekladatelia svoju prácu zvládli na výbornú, ale že sa všetko aj napriek množstvu dokumentov podarilo dodať načas a do bodky naplniť dohodu s klientom.

Klient našu spoluprácu popísal a našu agentúru odporučil (v osobných odporúčaniach č.97).

16 779
objednávok
218 969
normostrán
5 581
zákazníkov