Month: december 2021

Preklad poistných podmienok

Preklad poistných podmienok do angličtiny pre medzinárodnú poisťovňu

Zabezpečiť preklad zmluvnej dokumentácie k produktom a službám nie je pre medzinárodne pôsobiace spoločnosti vôbec jednoduché. Pri dokumentoch väčšieho rozsahu môže ísť pre jednotlivca či menšie oddelenie doslova o nesplniteľnú úlohu, a to najmä z dôvodu, že nie je priestor pre chyby a zaváhania. Nesprávne preložené dokumenty môžu spôsobiť spoločnosti nemalé problémy, nehovoriac o finančných stratách. A rovno pridajme aj jeden […]

16 779
objednávok
218 969
normostrán
5 581
zákazníkov