Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklad poistných podmienok

Preklad poistných podmienok do angličtiny pre medzinárodnú poisťovňu

Zabezpečiť preklad zmluvnej dokumentácie k produktom a službám nie je pre medzinárodne pôsobiace spoločnosti vôbec jednoduché. Pri dokumentoch väčšieho rozsahu môže ísť pre jednotlivca či menšie oddelenie doslova o nesplniteľnú úlohu, a to najmä z dôvodu, že nie je priestor pre chyby a zaváhania. Nesprávne preložené dokumenty môžu spôsobiť spoločnosti nemalé problémy, nehovoriac o finančných stratách. A rovno pridajme aj jeden príklad z našej praxe.

Iba nedávno sa na nás obrátila veľká medzinárodne pôsobiaca poisťovňa, ktorá potrebovala vyhotoviť preklad poistných podmienok zo slovenčiny do angličtiny s tým, že výsledný text mal byť nielen zrozumiteľný, ale aj významovo a terminologicky správny. Rozsah prekladu na úrovni 170 normostrán naši prekladatelia bez problémov zvládli a následná korektúra rodeným hovoriacim bola našou garanciou, že poistné podmienky sú plne v súlade s pôvodným znením.

Výsledkom našej práce bol teda kvalitný preklad poistných podmienok nielen s dodržaním gramatických pravidiel, ale aj významovej a terminologickej presnosti.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov