Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Technické preklady manuálov a lokalizácie

Lokalizácie i manuály – rôzny prístup, rovnaká kvalita

Hneď na úvod spomeňme, že  naším firemným klientom ponúkame okrem prekladov aj lokalizácie a preklady manuálov či dokumentov technického charakteru. Podľa typu obsahu a cieľového publika je potrebné upraviť aj náš prístup k prekladu samotnému tak, aby výsledný text bol čo najlepší. Prekladať detskú knižku či abstrakt diplomovej práce je niečo úplne iné, ako robiť preklad manuálu či technickej dokumentácie.

Preklady bežných textov

Pri prekladoch bežných textov vždy zohľadňujeme zameranie textu, jeho cieľovú skupinu a najmä to, aby bola zachovaná určitá autenticita. Výsledkom je kvalitne preložený text so zohľadnením všetkých jazykových špecifík cieľového jazyka.

Preklady návodov a manuálov

Osobitnou kapitolou v oblasti prekladov pre firemných zákazníkov sú preklady manuálov a návodov. Tie sú totiž nevyhnutné vždy vo všetkých jazykoch krajín, do ktorých je daný výrobok distribuovaný. Tu zapájame do hry aj naše manažérske schopnosti. Klienti totiž často vyžadujú preklady návodov a manuálov do viacerých jazykov naraz a to si vyžaduje časové zladenie jednotlivých prekladateľov. Výsledkom sú nielen načas dodané preklady ale aj kvalitné návody a manuály, ktoré budú pre spotrebiteľa naozaj prínosné.

Lokalizácie

V prípade lokalizácií je treba zohľadniť nielen samotné jazykové, ale aj národné špecifiká. Typickým príkladom sú lokalizácie softvéru, pri ktorých je dôležité myslieť na zameranie samotného softvéru a jeho použiteľnosť. A to si už vyžaduje detailné znalosti lokálnych špecifikácií (napr. formátovanie dátumu a času, telefónnych čísiel, adries a oddelovačov) a skúsenosti prekladateľov a korektorov.

Svet prekladov teda nie je žiadna nuda. Sledujte náš blog aj naďalej a dozviete sa nielen o našich skúsenostiach v prekladateľskej oblasti, ale aj ďalšie zaujímavosti z nášho oboru.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov