Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Technické preklady návodov a dokumentácie

Prečo je dôležitý správny preklad návodov a inej produktovej dokumentácie?

Jednotlivé preklady sú naozaj rôznorodé, preto sa tentoraz zameriame na preklady manuálov, príručiek a rôznej produktovej dokumentácie. Ako všetky typy prekladov, aj tieto majú svoje špecifiká.

K prekladu návodov treba pristupovať veľmi zodpovedne

Ak sa chystáte svoj produkt ponúkať v rôznych krajinách, jednou z najdôležitejších požiadaviek je práve manuál a súvisiaca dokumentácia v jazyku, ktorý sa v tej ktorej krajine používa. Dodávať k výrobku návod v príslušnom jazyku je pre predajcu resp. výrobcu povinnosťou a my s touto povinnosťou naším klientom vždy veľmi radi pomôžeme.

Preklad manuálov, resp. návodov či používateľských príručiek má svoje špecifické črty. Obvykle je to text, ktorý má zákazníkovi priniesť najmä informačnú hodnotu a ozrejmiť mu spôsoby používania daného produktu. Nemenej dôležité sú napríklad aj obchodné podmienky či reklamačný poriadok, na ktorý sa budete môcť v prípade sporných situácií spoľahnúť.

Preklad návodu a súvisiacej dokumentácie je dôležité vyhotoviť presne a najmä zrozumiteľne. Je potrebné klásť dôraz na všeobecne zaužívané výrazy a frázy súvisiace s konkrétnym typom produktu. Vyhotoviť preklad technického návodu od rezacieho prístroja a preklad návodu k umývačke riadu si vyžaduje mierne odlišný prístup.

Preklad návodu do viacerých jazykov? Žiaden problém

Čo vám v tomto smere ešte môžeme ponúknuť? Naši klienti často využívajú možnosť prekladu jedného návodu do viacerých jazykov. Ak pri uvádzaní nového produktu na trh potrebujete jeden návod preložiť hoci aj do desiatich rôznych jazykov, naši prekladatelia to bez problémov zvládnu a vy ušetríte množstvo času a námahy. Navyše vám garantujeme kvalitu každého jedného prekladu.

Ak sa chystáte so svojím produktom expandovať na zahraničné trhy, nenechávajte nič na náhodu a nechajte si vypracovať kvalitné preklady návodov k vašim produktom. Máte tak istotu, že vašim zákazníkom bez ohľadu na jazyk poskytnete správne a úplné informácie. Vyhnete sa tak aj možným sankciám od kontrolných orgánov a do budúcna si ušetríte množstvo starostí.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov