Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Prekladateľské služby - mýty č.2

Búrame mýty o prekladateľstve: vždy je iba jediné správne vyhotovenie prekladu (2. diel)

Mýtov súvisiacich s prácou prekladateľov sa v laickej verejnosti  šíri naozaj dosť. Rozhodli sme sa, že ich budeme postupne odkrývať a uvádzať tieto tvrdenia na pravú mieru. Druhým mýtom, ktorému sa budeme venovať, je tvrdenie, že vždy existuje iba jediné správne vyhotovenie prekladu a dvaja skúsení prekladatelia preložia rovnaký text vždy identickým spôsobom. Vysvetlíme vám, prečo to nie je pravda.

Preložiť vetu rôznymi spôsobmi tak, aby boli všetky tieto preklady správne? Áno, v praxi je to možné a stretávame sa s tým veľmi často. Preklady totiž nie sú a často ani nemôžu byť vyhotovované striktne a doslovne. Každého skúseného prekladateľa totiž bude zaujímať nielen znenie a význam konkrétneho textu, ale tiež aj jeho kontext a špecifiká cieľového jazyka. A z tohto pohľadu môže aj jedna zdanlivo rovnaká veta dávať úplne iný význam.

Každý prekladateľ narába s jazykovými prostriedkami trochu odlišným spôsobom. Je samozrejme vždy potrebné dodržať správnosť gramatiky a štylistiky, no niektoré jazyky, ako napríklad angličtina, umožňujú prekladateľom vyjadriť niečo desiatkami spôsobov. Jedna výnimka však predsa len existuje. Je to najmä pri odborných prekladoch, kedy majú jednotlivé slová vždy konkrétny význam, od ktorého nie je možné sa odchýliť. Vtedy pracujú prekladatelia okrem slovníkov aj s inštrukciami od klienta – odborníka.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov