Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady videa

Ako pre našich klientov robíme preklad videa a jeho otitulkovanie?

V rámci našich služieb sa nevenujeme iba prekladom dokumentov, stále žiadanejšou službou je aj preklad videa a jeho titulkovanie. Priblížime vám, ako tento proces obvykle prebieha.

Kvalitne preložené a otitulkované video je základným predpokladom toho, aby mu diváci porozumeli. Naša práca preto začína dôkladným prepisom reči vo videu s uvedením minutáže každého titulku. Po takomto spracovaní textového materiálu nasleduje jeho preklad do cieľového jazyka. Záverečnou fázou je otitulkovanie videa preloženým textom, ktoré prebieha v prostredí programu k tomu určenému. Samozrejme, v tejto fáze je nevyhnutné dodržať minutáž a spracovať titulky takým spôsobom, aby ich bolo možné ľahko a rýchlo čítať a zároveň, aby vo videu nepôsobili rušivo.

Preklady textov z videa a následné titulkovanie dokážeme zabezpečiť v rôznych jazykoch. Len za posledný mesiac sme pre našich zákazníkov zabezpečovali napr. preklad videa z maďarčiny do slovenčiny, v rámci ktorého maďarský vedec odpovedal na otázky majiteľa firmy, a ďalších napr. z češtiny do francúzštiny, španielčiny, nemčiny a holandčiny.

Radi pre vás pripravíme nielen samotný preklad, ale aj dosadenie tituliek do videa.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov