Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady výročných správ

Zistite, aké špecifiká skrývajú preklady výročných správ

V rámci našej prekladateľskej činnosti sa stretávame s celým radom rôznych dokumentov. Medzi inými sú to aj výročné správy, ktoré sú dôležitým prezentačným dokumentom plniacim viacero funkcií. Na charakteristické vlastnosti výročných správ je samozrejme potrebné myslieť aj pri preklade.

Pojem výročná správa bude známy predovšetkým ľudom pracujúcim vo väčších korporáciách. Vybraným firmám a iným subjektom povinnosť zverejňovania výročnej správy ukladá aj zákon, pričom údaje uvedené v nich bývajú overené audítorom. Výročná správa je predovšetkým dokumentom, ktorý informuje o činnosti a hospodárskom postavení daného subjektu. Je teda logické, že vo výročných správach sa nešetrí ekonomickými a účtovníckymi odbornými výrazmi.

Výročnú správu si môže vypracovať prakticky akákoľvek firma či právnická osoba, zákon to však ako povinnosť ukladá iba vybraným. S povinnosťou vypracovať a zverejniť výročnú správu musia počítať napríklad nadačné fondy a nadácie, akciové spoločnosti či spoločnosti, ktoré v predchádzajúcom roku vygenerovali určitý obrat. Bližšie informácie o povinnostiach súvisiacich s výročnými správami nájdete v Obchodnom zákonníku (Obchodní zákonník) a v Zákone o účtovníctve (Zákon o učetnictví).

Poďme sa teraz ale bližšie zamerať na preklad výročnej správy a súvisiacich dokumentov. V tomto smere je veľmi dôležitá odbornosť prekladateľa predovšetkým v ekonomickej oblasti a skúsenosť s danou terminológiou.

Vo výročných správach a súvisiacich dokumentoch ide o množstvo špecifických výrazov a slovných spojení, ktoré sa používajú vo výročných správach a ktoré môžu mať pri neodbornom preklade celkom iný význam. Pri preklade sa spravidla využívajú aj špeciálne účtovné a ekonomické slovníky a je priam žiaduce aby sa v tejto oblasti prekladateľ veľmi dobre orientoval.

V prípade prekladov výročných správ vám veľmi radi pomôžeme, a to vďaka nášmu tímu skúsených prekladateľov.

16 779
objednávok
218 969
normostrán
5 581
zákazníkov