Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Lokalizácie v biznise

Prečo netreba zabúdať na správnu lokalizáciu a ako váš biznis posunie vpred?

V predchádzajúcich článkoch sme vám poodhalili, čo všetko vieme v Prekladateľne pre našich klientov zabezpečiť. Okrem kvalitných prekladov sú to aj lokalizácie. Tentoraz sa dozviete, čo presne lokalizácia je, prečo je dôležitá a v čom vám správna lokalizácia pomôže.

S masívnym rozšírením internetu, zjednodušením dopravy a zavedením otvoreného trhu sa ešte častejšie začalo skloňovať slovo globalizácia. Rozšíriť svoje podnikanie či produkt na iné trhy už zďaleka nie je také zložité, ako to bolo v minulosti. Ani v súvislosti s globalizáciou však nesmieme zabúdať na jazykové a kultúrne zvyklosti jednotlivých regiónov či krajín. A práve toto je jednou z najdôležitejších úloh lokalizácie.

V mnohých prípadoch nestačí len prácne preložiť text z jedného jazyka do druhého. S ohľadom na účel prekladu je potrebné posúdiť aj niektoré špecifické výrazy, prípadne vziať do úvahy určité miestne či jazykové nuansy. Veľmi zjednodušene povedané, lokalizácia je príprava textu do takej podoby, aby bol správny z hľadiska jazykového a kultúrneho, ale aby prípadne zodpovedal aj miestnym reguláciám či právnym normám.

Proces lokalizácie sa líši aj s ohľadom na účel textu, prípadne jeho formu. Inak prebieha lokalizácia softvéru a inak lokalizácia v prípade fyzického produktu. Ak to s expanziou na zahraničné trhy myslíte naozaj vážne, lokalizácia spolu s kvalitným prekladom je nevyhnutná. Adresáti budú textu lepšie rozumieť a vy sa zároveň vyhnete mnohým nedorozumeniam.

K správnej lokalizácii vás nedovedie iba dokonalá znalosť daného jazyka. Je nevyhnutné, aby osoba, ktorá lokalizáciu vykonáva, veľmi dobre poznala kultúrne či iné zvyklosti daného prostredia a účel textu. Aj preto je dobré využiť služby našich prekladateľov, ktorí problematiku správnej lokalizácie veľmi dobre poznajú. Tejto obšírnej téme sa budeme venovať aj v našom ďalšom článku…

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov