Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Lokalizácie webov, návodov a software

Lokalizácia prakticky: prečo lokalizovať návody, weby a softvér?

V predchádzajúcom článku sme sa venovali tomu, čo je to lokalizácia a ako vám správne vykonaná lokalizácia pomôže v biznise. Lokalizácii sa budeme venovať aj tentoraz. Zameriame sa však na konkrétne typy prekladov, pri ktorých netreba lokalizáciu určite podceňovať. Čiže menej teórie a viac praktických príkladov toho, ako lokalizácia posunie váš biznis vpred.

Už minule sme vám vysvetlili, že lokalizácia nie je iba obyčajný preklad, ale prispôsobenie cieľového textu konkrétnej zákazníckej skupine, prípadne skupine vymedzenej určitým regiónom. Zároveň je pri lokalizácii potrebné prihliadať aj na typ prekladaného dokumentu a práve tejto problematike sa povenujeme bližšie.

Lokalizácia návodov a príručiek – častým prípadom je, keď klient potrebuje preložiť návod nielen kvôli tomu, aby mu spotrebitelia rozumeli ale aj preto, aby boli splnené zákonné požiadavky. Toto sa týka aj označovania produktov spôsobmi, ktoré sa naprieč rôznymi krajinami od seba môžu odlišovať. V tomto prípade je potrebné myslieť napríklad aj na geografickú polohu a klimatické podmienky. Príkladom môže byť napríklad export určitého tovaru, ktorý si v exotických krajinách vyžaduje odlišný spôsob údržby.

Lokalizácia softvéru a programov – toto je opäť veľmi častý prípad. Klient sa rozhodne expandovať so svojím softvérom na ďalšie trhy a v tomto smere chce zabezpečiť preklad do viacerých cudzích jazykov. Nestačí však jednotlivé slová len preložiť, myslieť treba aj na prípadnú rozdielnu diakritiku, odlišné rozloženie klávesnice, používateľské rozhranie softvéru a tiež prívetivosť. Správne lokalizovaný softvér sa musí používať tak jednoducho, ako v pôvodnom jazyku.

Lokalizácia webu – webové stránky sú spravidla prvým kontaktom potenciálneho klienta s vami a preto je prvý dojem veľmi dôležitý. Nepokazte si ho zlým prekladom a zjavne neprirodzenými výrazmi. Ak sa rozhodnete web prekladať do viacerých jazykov, určite popremýšľajte nad prispôsobením obsahu pre jednotlivé jazyky a nespoliehajte sa len na obyčajný preklad.

Ak ste sa v niektorých vyššie spomenutých prípadoch „našli“ a zistili ste, že lokalizáciu potrebujete, neváhajte sa na nás obrátiť.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov