Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady GDPR dokumentácie

Preklady GDPR dokumentov a všeobecných obchodných podmienok do angličtiny

Vypracovanie všeobecných obchodných podmienok a ďalších súvisiacich dokumentov je povinnosťou pre každý e-shop, prípadne webovú stránku ponúkajúcu služby. Pre našich klientov pravidelne zabezpečujeme preklady všeobecných obchodných podmienok a GDPR dokumentov do cudzích jazykov, najmä však do angličtiny.

Keď minulý rok vstupovalo do platnosti nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), spôsobilo to mnohým podnikateľom starosti. So zavádzaním nových pravidiel súviseli aj povinnosti zabezpečiť si k GDPR potrebnú dokumentáciu, a to v úradnom jazyku krajiny pôsobenia. GDPR dokumenty majú určité špecifiká a terminológiu, ktorú je potrebné striktne dodržať a keďže naši prekladatelia majú s touto dokumentáciou skúsenosti, nebol to pre nás problém.

Podobné je to aj v prípade prekladu všeobecných obchodných podmienok či reklamačného poriadku. Všetky tieto dokumenty sú pre biznis veľmi dôležité, ak totiž dôjde k sporu, sú to práve kvalitne vypracované obchodné podmienky, o ktoré sa budete môcť oprieť. Nechajte našim prekladateľom vypracovať obchodné podmienky, reklamačný poriadok alebo GDPR dokumenty a uľahčite si tak vstup na nové trhy.

16 779
objednávok
218 969
normostrán
5 581
zákazníkov