Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady HR dokumentácie do rôznych jazykov

Oblasť ľudských zdrojov (HR) je odborom, ktorý podlieha častým zmenám zákonov a meniacim sa podmienkam na pracovnom trhu. Spolu s tým súvisí aj potreba vypracovávania množstva dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na dodržanie zákonných podmienok a ochrany zamestnancov pri práci.

Na našom pracovnom trhu nie je pre niektoré pozície dostatok domácich pracovníkov a tak musia veľké nadnárodné výrobné spoločnosti často hľadať v zahraničí. S náborom a  prijímaním zahraničných zamestnancov súvisí aj dokumentácia z oblasti HR , ktorú je vo väčšine prípadov nevyhnutné rýchlo a kvalitne preložiť do rôznych jazykových mutácií.

Pre mnohých našich klientov sme v tomto ohľade veľmi nápomocní. Pravidelne pre nich pripravujeme preklady zamestnaneckých dotazníkov, formulárov a BOZP materiálov do viacerých jazykov, napríklad do ukrajinského, srbského, bulharského či mongolského jazyka.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov