Blog

Aktuality z oboru a o nás

MÁM ZÁUJEM O SLUŽBY

Preklady patentových listín

Preklady patentových listín: keď presná terminológia rozhoduje

Medzi našich stálych zákazníkov patria aj patentové kancelárie, pre ktoré prekladáme hlavne patentové listiny. Tie sú dôležitým zdrojom informácií o patentoch, ktoré sa stávajú predmetom právnej ochrany. Sú to dokumenty popisujúce špecifiká patentov a zvlášť v tomto prípade je nadovšetko potrebné zachovanie správnej terminológie.

Patenty ako predmet práv duševného vlastníctva sú dôležitým prvkom pre rozvoj rôznych oblastí priemyslu. Predmetom patentovej ochrany sú napr. rôzne výrobné postupy, mechanizmy, stroje a zariadenia, prípadne zloženia chemických látok alebo prvkov. Patentové listiny nechávajú nahliadnuť našich prekladateľov do často fascinujúceho sveta vedy a techniky.

Dnes už poväčšine vznikajú elektronické databázy patentových dokumentov, ktoré obsahujú množstvo informácií a majú medzinárodný charakter. Aj z tohto dôvodu je potrebný ich preklad do jazyka krajiny, kde sa má patent použiť. Naši prekladatelia najčastejšie prekladajú patentové listiny z angličtiny a nemčiny do češtiny či slovenčiny. Nech sa už samotný patent týka čohokoľvek, vždy je prioritou presnosť a správny preklad odborných termínov.

18 367
objednávok
242 661
normostrán
5 944
zákazníkov